Välj den fossilfria vägen

 

Alla är vi beroende av transporter och dessa skall köras med fossilfritt fordonsbränsle!

 

 

 

Biofrigas gör den stora potentialen med biogas kommersiellt tillgänglig med sin unika teknik och process. Den stora biogaspotentialen finns geografiskt utspridd på lantbruken där gödsel och restprodukter från jordbruket är ett utmärkt gassubstrat.

 

Vad bidrar Biofrigas produkt med?

 

  • Biofrigas produkt gör den stora biogaspotentialen kommersiellt tillgänglig
  • Biofrigas produkten resulterar i ett färdigt flytande fordonsbränsle
  • Bidrar till minskat användande av fossila fordonsbränslen för tungtrafik
  • Bidrar till att lantbrukaren får ekonomisk avsättning på gödsel som redan finns
  • Bidrar till ett slutet kretslopp
  • Bidrar till det hållbara samhället

 

Hur kan vi göra biogas kommersiellt tillgänglig?

 

Genom Biofrigas småskaliga LBG (Liquefied Bio Gas) -anläggning renas och kyls rågasen ned. Gasen går från gas- till vätskeform och dess volym minskar cirka 600 gånger. Denna volymminskning gör det merän 6 gånger mer kostnadseffektivt att distribuera bränslet från produktion till konsument än idag existerande metoder.

 

Flytande bränsle är enklare och effektivare att hantera och lagra än gasformigt bränsle. LBG kan på samma sätt som LNG (Liquefied Natural Gas) med fördel användas som bränsle i tunga fordon exempelvis lastbilar, bussar, traktorer, tåg och fartyg. Skillnaden är att LBG är helt fossilfri och 100% klimatneutral.

 

Genom att använda Biofrigas anläggning för att förädla gödsel till fordonsbränsle kan metangasen samlas upp och dess negativa påverkan på växthuseffekten minskas.

 

 

 

Biofrigas Sweden AB J.A. Wettergrensgata 7 SE-421 30 Västra Frölunda Sweden info@biofrigas.se Göteborg